Laskettelusukset testi ilmaisiaseksikuvia

Jos laskee nykyaikaisella leikkaavalla carving-tekniikalla sekä lyhyttä että pitkää käännöstä kaikenlaisille rinteillä, mutta rinteiden ulkopuolella vain satunnaisesti on alle 75 mm leveä all mountain suksi hyvä valinta. Suksen keskileveys mahdollistaa vielä hyvin leikkaavan käännöksen tekemisen rinteessä ja samalla kantaa laskijaa jo kohtalaisen hyvin rinteiden ulkopuolella pehmeässä lumessa.

Jos tarkoituksena on löytää yksi suksipari, jolla voi laskea kaikkialla on tämän tyyppinen all mountain —suksi erittäin hyvä vaihtoehto, varsinkin Suomen olosuhteisiin.

Yli 90 mm keskeltä leveät all mountain —sukset ovat hyvä valinta laskijalle, joka laskee vähän isommissa mäissä ja haluaa sukset, jotka toimivat kaikissa olosuhteissa. Lapissa tai varsinkin Alpeilla voi olla perusteltua, että yleissuksi on keskeltä yli 90 mm leveä. Etelä-Suomen rinteillä voi suksen kantilleen saaminen ja leikkaavan käännöksen tekeminen olla tämän kategorian suksilla jo hieman haastavaa.

Jos taas laskutyylinä on enemmänkin freestyle ja hypyt ei suksen leveydestä pienemmissäkään mäissä ole niin paljon haittaa, ainoastaan painoa sukselle kertyy tietysti lisää. Nykyään kun laskettelusukset ovat yleisesti leventyneet niin tietyt kategoriat kuten esim.

Karkeasti voidaan sanoa, että mm leveämmät sukset luokitellaan jo enemmän puuterisuksiksi tai ns. Niiden toiminta-alue ja käyttötarkoitus on huomattavasti kapeampi kuin all mountain —suksilla.

Leveämmistä all mountain —suksista voidaan sanoa, että sukset, jotka sijoittuvat mm välille leveydeltään toimivat kohtuullisen hyvin sekä kovalla että pehmeällä alustalla. Kun taas mm välille sijoittuvat all mountain —sukset toimivat paremmin pehmeällä alustalla tai rinteiden ulkopuolella. Jos niissä mm on tarpeeksi jäykkyyttä ja sivuleikkausta ne voivat toimia myös rinteessä, mutta leveytensä takia niiden saaminen kantilleen leikkaavassa käännöksessä on haastavampaa.

Valintaa tehdessä tulee pohtia kumpaan suuntaan haluaa suksen painottuvan: Vai haluaako suksen, joka on täydellinen kompromissi. Myös jäykkyys, kääntösäde ja rocker tulee ottaa huomioon Lisää näistä myöhemmin. Puuterisuksia tai tuttavallisemmin ilmaistuna läskejä kuvaillessa on helppo käyttää superlatiiveja: Suksien leveyksien kasvaessa osa läskeistä muutaman vuoden taka luokiteltaisiin nykyään all mountain —kategoriaan leveytensä puolesta. Aivan viime vuosina suksien leventymistrendi näyttää pysähtyneen ja ottaneen jopa takapakkia — pelkkä leveys ei ole enää itseisarvo, vaan nyt haetaan monipuolisuutta, myös läskeiltä.

Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että puuterisuksikategoria alkaa nykyään noin mm keskileveydestä ja leveimmät sukset ovat mm luokkaa. Nimensä mukaisesti puuterisukset ovat parhaimmillaan pehmeässä lumessa — leveytensä ja teknisten ominaisuuksiensa johdosta ne kantavat laskijaa hyvin syvässäkin hangessa ja mahdollistavat rinteen pinnanmuodoilla leikittelyn.

Osa kategorian suksista toimii kovallakin alustalla isommilla vuorilla laskettaessa — osalla taas laskuominaisuudet kovalla alustalla ovat erittäin rajalliset. Nykyään rocker-teknologia, jossa suksen kärki muistuttaa keinutuolin jalasta, alkaa olla vakiovarustus läskeissä.

Sen avulla suksi ikään kuin nousee plaaniin pehmeän lumen päälle, jolloin laskeminen helpottuu eikä laskijan tarvitse laskea takapainossa. Myös tupla-rocker, jolloin kärjen lisäksi myös kanta muistuttaa keinutuolin jalasta on yleinen nykyläskeissä.

Tupla-rocker helpottaa suksen nopeaa kääntämistä poikittain, eli ns. Twintip- tai modernit freestyle —sukset ovat tehty pääasiassa parkin ja paipin laskemiseen. Tämän kategorian sukset ovat kaikki twintip —suksia, eli sekä suksen kärjet että kannat nousevat ylöspäin — tämä mahdollistaa paitsi laskemisen niin myös hyppyihin lähdön ja niistä alastulon, eli ländäyksen väärinpäin kannat edellä, eli ns.

Twintip —sukset on tehty kestämään lukemattomia alastuloja välillä jäisiin ja koviin alastuloihin. Suksea valittaessa kannattaakin miettiä kannattaisiko sijoittaa esim. Suksi ei saa kuitenkaan olla liian jäykkä, vaan siinä pitää olla joustoa ja ns. Suksi ei saa olla myöskään liian painava, jotta monimutkaisemmatkin temput sujuisivat sujuvasti.

Huomiota tulisi kiinnittää myös kanttien rakenteeseen ja kestävyyteen, sillä varsinkin kaiteita eli reilejä laskettaessa kantit joutuvat koville. Twintip —suksia valittaessa täytyisikin löytää hyvä kompromissi kestävyyden ja keveyden väliltä. Tavalliset twintip —sukset parkkikäyttöön ovat noin mm keskeltä leveitä, mutta tarjolla on jopa mm leveitä suksia. Leveämmät sukset on tarkoittettu enemmän puuterilaskemiseen ja ns.

Leveämpiä suksia voi käyttää myös parkissa, mutta pääasiallisesti siihen käyttöön niitä ei ehkä kannata hankkia. Sen jälkeen kun ns. Kumparesukset ehkä vielä enemmän kuin itse laji — tähän on pari hyvää syytä: Kun kyseessä on siis melko suora suksi, sillä ei voi laskea modernia leikkaavaa käännöstä.

Twintippien puuttuessa moderni freestylekään ei oikein onnistu ja kun tähän lisätään suksien kapeus, jonka johdosta puuterilaskukin on heikkoa, jää jäljelle melkoisen niche —tuote. Ehkä hieman samaan tyyliin kuin nykyiset kilpa-alppihiihtosukset, kumparesuksetkin siis toimivat erinomaisesti yhdentyyppisessä laskussa — kumpareissa. Jos siis harrastat aktiivisesti tai suunnittelet kilpailu-uraa kumparelaskussa ovat nämä sukset oikea vaihtoehto.

Joku edellä mainittujen kategorioiden yhdistelmistä Monet laskettelusukset yhdistelevät nykyään kahden tai useammankin kategorian ominaisuuksia, eikä niitä sen johdosta voida tarkasti määritellä johonkin tietyn kategorian mukaan. Esimerkiksi all mountain — tai puuterisuksissa voi olla twintip-rakenne. Jo edellä mainittu back country freestyle, eli leveät twintip —sukset, jotka on tehty puuterin laskemiseen ja temppuihin takamaastoissa on varsin yleinen suksityyppi.

Valintoja tehdessä kannattaa miettiä omaa laskutyyliä ja pääasiallista laskumaastoa sekä suksen rakenteellisia ominaisuuksia, kuten jäykkyyttä ja kääntösädettä, ja näiden keskinäistä suhdetta. Kaikista näistä valintaprosesseista seuraavissa kohdissa. Kun oman taitotason sekä pääasiallisen laskumaaston avulla on saatu rajattua itselle sopiva suksityyppi, voidaan siirtyä pohtimaan tarkemmin esim.

Suksen profiili, eli mittasuhteet, määritellään mittaamalla suksen leveys ylhäältä katsottuna kolmesta kohdasta: Nämä mitat määrittävät ja kertovat sen miten suksi käyttäytyy laskettaessa sekä millaiseen käyttöön se on tehty.

Jos suksi on esim. Suksen profiili ilmoitetaan yleensä suksen tiedoissa kolmena lukuna kärjen, vyötärön ja kannan leveys , jotka erotellaan kauttaviivalla: Kärki — suksen kärki tai keula vaikuttaa käännöksen sen alkuvaiheessa.

Leveämpi keula kannattelee laskijaa paremmin syvässä. Tiimalasin muotoisessa carving —suksessa leveä kärki lyhentää suksen kääntösädettä, eli se on nopeammin kääntyvä. Hieman kapeampi kärki samanlaisessa suksessa tekee suksesta vähän hitaammin kääntyvän, eli suksessa on pidempi kääntösäde. Vyötärö — Suksen vyötärön leveydellä on suksen profiilista kaikkein suurin vaikutus suksen ominaisuuksiin — mitä kapeampi vyötärö sitä nopeammin suksen saa kantilleen.

Tästä syystä carving- sukset ovat vyötäröiltään kapeita, tiimalasin muotoisia. Leveämpi vyötärö tuo mukanaan tiettyä vakautta, jota käytetään esim. Kun vyötärön leveyttä vieläkin lisätään saadaan suksi, joka kannattelee laskijaa erinomaisesti syvässä lumessa. Kanta — kannan vaikutus sukseen näkyy käännöksen loppuvaiheessa, hyvä laskija saa sopivalla hieman leveämmällä suksen kantarakenteella aikaan paineen käännöksen lopussa, josta suksi vapauttaa energian takaisin jousen lailla — ponnauttaen laskijan vauhdilla seuraavaan käännökseen.

Leveämpi kanta on parempi leikkaavaan käännökseen, kun taas kapeammalla on ehkä helpompi tehdä ns. Pintail —kannaksi kutsutaan kantaa, joka on huomattavasti kärkeä kapeampi — sellaisia on esim. Pintail-kannan upotessa lumeen se samalla nostaa keulan pinnalle helpottaen syvässä lumessa laskemista.

Myös suksen sivuleikkaus, eli kääntösäde, joka suksen pinnassa on yleensä ilmoitettu metreinä, on erittäin oleellinen fakta suksen valintaa tehtäessä. Periaatteessa mitä pienempi suksen kääntösäde on metreissä , sitä nopeammin ja helpommin kääntyy. Jos siis yleensä laskee esim. Etelä-Suomessa ja pitää lyhytsäteisten käännösten tekemisestä on noin metrin kääntösäteellä varustettu suksi hyvä valinta.

Jos taas pitää vauhdikkaamasta laskusta ja viihtyy Lapissa tai vaikkapa Alpeilla niin kannattaa harkita suksea, jolla on pidempi kääntösäde, esim. Karkeasti voidaan sanoa, että profiililtaan tiimalasia muistuttavilla suksilla on lyhyt kääntösäde, eli ne ovat parhaimmillaan nopeissa ja lyhyissä käännöksissä. Sukset, jotka taas näyttävät profiililtaan enemmän suorilta ylhäältä katsottuna , ovat parhaimmillaan pitkissä käännöksissä ja kovassa vauhdissa — niillä on siis pitkä kääntösäde.

Kääntösäde ja oma laskutyyli ja -maasto on hyvä pitää mielessä suksea valittaessa. Perinteinen laskettelusuksi on rakennettu niin, että suksi on hieman kaaren mallinen; kun suksi laitetaan pohjalleen lattialle ottavat kärki -ja kantaosat maahan kiinni, kun taas suksen keskiosan ja lattian väliin jää hieman ilmaa.

Tätä rakennetta sanotaan jalkavuudeksi. Sen ansiosta suksen kantti puree paremmin kovalla lumella ja palauttaa kanttia kuormittaessa nopeasti energian takaisin, jolloin laskija ikään kuin ampaisee seuraavaan käännökseen. Perinteinen jalkavuus ei kuitenkaan ole paras vaihtoehto kaikkiin olosuhteisiin — nykyään erilaisia jalkavuuden muunnelmia löytyykin markkinoilta useita erilaisia vaihtoehtoja: Täysverisessä rocker —suksessa on kokonaan käänteinen jalkavuus, kun suksi asetetaan lattialle pohja lattiaa vasten se muistuttaa keinutuolin jalasta: Sukset, joissa on käänteinen jalkavuus on käytännössä tehty vain puuterin laskemiseen -siihen rakenne on loistava, kovalla alustalla käänteinen jalkavuus ei toimi lainkaan.

Kovalla tai jäisellä alustalla Rocker —suksi käännökseen sijaan helposti vain liukuu sivuttain. Suksen valmistajat ovat viime vuosina kehittäneet Rocker —suksia hieman monipuolisempaan suuntaan, yrittäen samalla säilyttää käänteisen jalkavuuden tuomaa leikkisyyttä ja helppoutta puuterilaskussa. Rakenne, jossa suksen kärjessä ja kannassa on Rockeria ja keskellä, laskijan alla, on nolla jalkavuus, on juuri tällainen kompromissa. Nolla jalkavuus, eli täysin suora osuus suksessa, antaa hieman enemmän hallittavuutta ja pitoa kovalla lumella, menettämättä kuitenkaan puuterilaskun vaivattomuutta.

Kovan rinteen ominaisuudet voivat silti rajoittua siihen, että suksilla voi kohtuullisesti laskea rinnettä hissille seuraavaa puuterilaskua varten. Ehkä suosituimmaksi reseptiksi viime vuosina on noussut rakenne, jossa suksessa on keskellä, laskijan alla perinteinen jalkavuus, sekä keulassa ja kannassa käänteinen jalkavuus, eli Rocker.

Tällä yhdistelmällä ja sopivalla sivuleikkauksella saadaan aikaan suksi, jolla voi tehdä leikkaavia käännöksiä kovalla lumella ja silti nauttia Rocker —suksen leikkisyydestä syvässä lumessa. Suksea valittaessa kannattaa muistaa, että tässä kategoriassa on hyvin erityyppisiä suksia — toiset voivat toimia hyvinkin kovalla alustalla ja toiset taas ovat lähempänä puhdasta puuterisuksea. Viime vuosina on myös yleistynyt rakennne, jossa Rockeria on vain suksen keulassa ja loppusuksi on tehty perinteisellä jalkavuudella.

Näin keulan aikaisella nousulla saadaan vaivaton ja helppo laskettavuus puuterissa ja perinteisellä jalkavuudella taas erittäin hyvät laskuominaisuudet kovalla tai vaihtelevalla alustalla laskemiseen. Varsinkin kovavauhtiselle laskijalle, joka ei juurikaan hypi temppuja, voi tällainen suksi olla hyvä vaihtoehto. Taperilla tarkoitetaan suksen kärjen ja kannan leveyden eroa, kun suksea tarkastellaan ylhäältä päin.

Erityisesti twintip —suksissa tulee huomioida taper jos laskee suksilla paljon myös väärinpäin, eli ns.

Tällöin on ehkä hyvä valita suksi, jossa on symmetrinen Taper. Erilaiset Taper —tyypit Twintip —suksissa voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään:. Kärki on hieman kantaa leveämpi, jolloinkäännösten tekeminen on helppoa ja luonnollista normaalissa laskussa. Directional tarkoittaakin käytännössä sitä, että vaikka suksissa on twintip-rakenne, joka mahdollistaa väärinpäin laskemisen, niin ne on tehty toimimaan yhteen laskusuuntaan direction.

Kärki on yhä kantaa levämpi, mutta ero on pienempi kuin normaalissa directional —suksessa. Tämä mahdollistaa paremman tuntuman switch —laskuun, eli laskemiseen väärinpäin, kannat edellä. Symmetrical Taper Twintip —suksessa, jossa on symmetrinen Taper suksen kärki ja kanta ovat yhtä leveitä, jonka ansiosta laskeminen niin etu- kuin takaperinkin on yhtä helppoa. Suksen pituutta valittaessa tulee huomioida ainakin seuraavat asiat: Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että aikuisille suksia valittaessa pituudet voivat olla asteikolla noin 10 senttiä itseä lyhyemmät — 10 senttiä itseä pidemmät.

Käytännössä nykyään harva kuitenkaan valitsee enää itseä pidempiä suksia. Tämän päivän modernilla sivuleikkauksella varustetut, rinnekäyttöön tarkoitetut sukset tulisivat olla noin cm itseä lyhyemmät.

Suksen tulisi sen kannan ollessa maassa kiinni yltää laskijaa jonnekin nenän pään ja kulmakarvojen välimaastoon. Lapsille suksea valittaessa voidaan ajatella, että suksen tulisi yltää lasta jonnekin leuan kärjen ja suun välille — aivan perheen pienimmillä suksen pituuden tulisi yltää hieman leuan alapuolelle. Monet kokeneet ja taitavat laskijat valitsevat esim. Isojen vuorten laskemiseen tarkoitetut ns. Yleensä valinnan tekee silloin kokenut laskija, joka tuntee paitsi omat taitonsa niin myös laskutyylinsä.

Jos kaksi samalla taitotasolla varustettua henkilöä poikkeavat huomattavasti painoltaan, yleisesti ajatellaan, että painavammalle henkilölle sopivat hieman pidemmät laskettelusukset. Esittelemme kauden kiinnostavimmat laskettelusukset. Laskettelusukset ovat jatkuvassa kehitysprosessissa, joten joka talvi laskettelijoille esitellään entistä kiinnostavampia välineitä.

Keveys, helppous ja monipuolisuus ovat kauden —18 teemat. Kevyet laskettelusukset ovat yksinkertaisesti mukavat. Ne myös säästävät energiaa, joten laskupäivistä jaksaa nauttia entistä enemmän. Etenkin takamaastoihin suuntaavat arvostavat keveyttä, jokainen gramma kun pitää itse kuljettaa mäen laelle.

Uusien materiaalien ja niiden yhdistelmien myötä suksia on saatu kevennettyä suorituskyvyn, kiertojäykkyyden ja värinänvaimennuksen kärsimättä. Hyvä rinnesuksi on kunnostetulla rinteellä aina ilo laskea, mutta monipuolisuuden takia entistä useampi laskettelija valitsee perinteistä rinnesuksea leveämmän, nykyaikaisen yleissuksen.

Yleissuksella on runsaasti erilaisia nimityksiä, kuten allround-suksi, offisuksi tai vapaalaskusuksi. Yhteinen nimittäjä on laajan käyttöalueen lisäksi suksen leveys, joka on tyypillisesti suksen vyötäröltä mitattuna 88— millimetriä.

Tätä leveämpi suksi on suunnattu lähinnä takamaastoihin. Monipuolisuus kiehtoo ja moni miettiikin miksi valita yksi kun voi saada kaksi. Parhaimmillaan yleissukset ovat todellisia joka paikan höyliä, joilla on mukava kurvailla niin kunnostetuissa rinteissä kuin niiden ulkopuolellakin. Kevyt allround-suksi kannattaa ehdottomasti käydä koeajamassa — saatat löytää uuden lempisuksesi ja saada samalla aivan uuden kipinän lajiin.

Koska lasketteluvälineitä valmistetaan hyvinkin erialisille laskutyyleille, kannattaa suksia ja lautoja käydä koelaskemassa ennen ostopäätöstä. Kun haluat testata uusia suksia, niin kerro missä ja miten tykkäät laskea.

Näin sinulle osataan valita mielenkiintoisimmat laskettelusukset kokeiltavaksi. Testeihin kannattaa aina varata aikaa ja kokeilla useampaa eri mallia. Monissa hiihtokeskuksissa ja välinevuokraamoissa on kokeiltavana eri valmistajien ja maahantuojien testisuksia ja -lautoja. Lisäksi maahantuojat järjestävät talven aikana testikiertueita hiihtokeskuksissa ympäri Suomen. Esimerkiksi Elanin välineet kulkevat helmikuussa hiihtolomaviikoilla Elixir mestarien matkassa -kiertueella.

Mukana tapahtumissa on monipuolinen suksivalikoima ja myös leveitä malleja. Kiertueen hiihtokeskukset ja aikataulu löytyy maahantuojan sivuilta. Fischerin testimahdollisuuksista voit lukea Fischerin Facebook-sivuilta.

... marraskuu Laskettelusukset kehittyvät vuosi vuodelta entistä hauskemmiksi laskea. Testimahdollisuuksista ja muista tapahtumista voit lukea Head Ski. Laskettelusuksien valintaan liittyy paljon läpi käytäviä asioita, alle on koottu kaikki tarvittava tieto. Suksen valinnassa huomioitavia tekijöitä: Sisältö: [hide]. Harrastaja: suksen pituus nenän ja otsan väliin. Expertti ja pro: suksen pituus otsasta ylöspäin. Kokeneemmat pro-tason laskijat valitsevat yleensä sukset, jotka .

Laskettelusukset testi ilmaisiaseksikuvia

Leveämpi keula kannattelee laskijaa paremmin syvässä, "laskettelusukset testi ilmaisiaseksikuvia". Nimensä mukaisesti puuterisukset ovat parhaimmillaan pehmeässä lumessa — leveytensä ja teknisten ominaisuuksiensa johdosta ne kantavat laskijaa hyvin syvässäkin hangessa ja mahdollistavat rinteen pinnanmuodoilla leikittelyn. Nykyään tilanne on täysin toinen: Lisää rockerista ja Twintipistä myöhemmissä osioissa. Esimerkiksi Elanin välineet kulkevat helmikuussa pretty cock praha huorat Elixir mestarien matkassa -kiertueella. Suksen profiili, eli mittasuhteet, määritellään mittaamalla suksen leveys ylhäältä katsottuna kolmesta kohdasta: Fischer Progressor F19 Ti, hinta euroa Testaa ennen ostopäätöstä Koska lasketteluvälineitä valmistetaan hyvinkin erialisille laskutyyleille, kannattaa suksia ja lautoja käydä koelaskemassa ennen ostopäätöstä.

VIDEO SEX THAI HIERONTA MIKKELI